Alla nummer

Om tidskriften

Redaktionen

Historik

Förlag

Länkar

In English

Kontakt

Prenumerera

Försäljare

Prenumerera!
Fyra nummer
239 kronor

-
-


Snart är #123 med tema torg här! Så länge bjuder vi på två texter online, från vårt populära mens-nummer:
Magdalena Holdars text VAGINA PAINTING – EN PERFORMANCE AV SHIGE KOKUBOTA
och Olav Westphalens THE RED FLAG TO THE RESCUE!


· Missa inte heller texter ur tidigare nummer, exempelvis Monica Melins FÖR FÖRTJÄNSTFULLA INSATSER - ALLT ÄR FÖRLÅTET ur #119

· Frida Rydbloms bilder och Erik Mikael Gudrunssons text om prospekteringens och exploateringens norrländska landskap i Linnés fotspår, ur #118.

· För fler texter ur tidigare nummer, kolla alla nummer och klicka vidare till vardera nummers innehåll

· Följ även Hjärnstorm på Twitter och Facebook. Och passa på att skaffa dig en prenumeration direkt genom vårt prenumerationsfomulär!


Senaste numret #122: Bygga, bo, tänka

Tänk om alla konstruktioner, alla byggen, alla nedslag, alla ambitioner att skapa ett hem och ett sammanhang, kunde ta sitt ursprung ur en människas andliga och jordliga förmågor att tänka och känna fram en tillvaro som är speciellt anpassad för henne?

Alla som närmar sig ett boende idag kan bittert sakna en sådan praktik. De andliga och jordliga aspekterna av att sätta bo riskerar ju att ju att komma i skymundan när banalare saker ska tas ställning till. Valet av mäklare till exempel. Eller valet av ”kök”.

Och varför känns det som att arkitekturen hela tiden blir mer konform, mer exklusiv och mer elitistisk, samtidigt som många inte ens har tak över huvudet?

Mer...Senast uppdaterad: 2015-04-11